Zablokowano dofinansowanie dla Kanału Młynówka
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego podjął decyzje o wstrzymaniu wypłaty dofinansowania na projekt pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej kanału Młynówka oraz otaczającego go terenu w Kłodzku”. Urzędnicy z Wrocławia domagają się od Urzędu Miasta w Kłodzku przekazania decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji komunalizujących działki, na których umiejscowiony jest Kanał oraz decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie pozwoleń wodnoprawnych.

  

Urząd Marszałkowski domaga się szczegółowych wyjaśnień w kwestii:
- przystąpienia do realizacji prac budowlanych, stanowiących element realizacji projektu, przed uzyskaniem wymaganego pozwolenia wodnoprawnego (…)
- prowadzenie inwestycji na terenie nie będącym w części własnością Beneficjenta
- niewypełnienie przez Wykonawcę warunków zamówienia publicznego, dotyczących wykonania przystani gondolowych oraz kładki pieszej.

Kłodzko ma 14 dni na ustosunkowanie się do zarzutów. W najczarniejszym scenariuszu miasto może utraci ponad 3 miliony złotych planowanej dotacji. Wtedy faktycznie będą to pieniądze wrzucone w Kanał, a uregulowanie całości inwestycji spadnie na barki kłodzczan.

źródło: K.Oktawiec

  
  

<< strona główna    18.11.2011, godz.17:29
Dodaj do:   
Wasze komentarze