Ostrzeżenie w sprawie materiałów informacyjnych o środkach unijnych
W ostatnich tygodniach, do konsultantów sieci PIFE zgłasza się coraz więcej osób, którym telefonicznie oferowano płatne materiały informacyjne dotyczące funduszy europejskich, zapewniając ich przy tym o niezwykle atrakcyjnych możliwościach pozyskania wsparcia. Niepokojące jest również to, że sprzedawcy materiałów twierdzą, że reprezentują Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Oferty zakupu płyt lub publikacji dotyczących zasad ubiegania się o dotacje z Unii Europejskiej są zazwyczaj poparte nieprawdziwymi informacjami o wyjątkowo korzystnych możliwościach otrzymania dofinansowania.

Przypominamy, bezpłatną i rzetelną informację na temat dotacji z funduszy europejskich zapewnia w województwie dolnośląskim sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), koordynowana przez urząd marszałkowski. W siedzibie każdego z punktów można pobrać bezpłatne przewodniki i broszury o funduszach europejskich. Także wszystkie dokumenty niezbędne do aplikowania o dotacje: wzory wniosków czy załączników są dostępne na stronach właściwych instytucji ogłaszających nabory wniosków. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego nie składają beneficjentom żadnych ofert zakupu materiałów mających pomóc w aplikowaniu o dotacje. Wszelkie informacje o dotacjach na Dolnym Śląsku, które wydają się nieprawdziwe, warto zweryfikować w najbliższym z punktów sieci PIFE.

Dane kontaktowe sieci PIFE oraz informacje o aktualnych możliwościach pozyskania dofinansowania znajdują się na stronie www.fundusze.dolnyslask.pl


<< strona główna    17.08.2012, godz.11:57
Dodaj do:   
Wasze komentarze

Ważne